22.2.06

Tot tolerant

"No cal dir que aquestes dues postures -la "intolerant" i la "tolerant"- no són gens diferents i totes dues coincideixen en allò important, que és considerar la diversitat cultural no com el que és -un fet i prou-, sinó com una font de problemes greus que demanen una resposta adequada i enèrgica"

Elogi del vianant
Manuel Delgado