7.4.13

Què és la salut?

"Ben abans que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) proclamés que la “salut és l’estat de benestar complet, físic, mental i social i no tan sols l’absència de malaltia o de sofriment”, aquests pobles de la selva havien comprès ja que la salut del cos no podia separar-se ni de la prosperitat material ni de la pau social, donant així a la noció de salut una dimensió que anava molt més enllà del simple benestar fisiològic. La paraula mvoe i el seu derivat evovoe poden significar la salut física, la pau i l’ordre social, el benestar material i el caràcter suau, dolç i tranquil d’una persona"

Lluís Mallart i Guimerà “Sóc fill dels Evuzok” (Edicions La Campana, 1992)